Lang Leve Cultuur

Onder agenda: De Corona Scheurkalender

Nieuwjaarsbijeenkomst

Vanwege Corona helaas afgelast

Kerstviering 2020: Helaas vanwege Corona afgelast

16 en 17 december

Welkom op de website van KBO-Brouwhuis, met als werkgebied de Helmondse wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Eind 1963 werd in Brouwhuis de “Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden” opgericht, zijnde een van de vele afdelingen van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Tegenwoordig KBO-Brabant met 130.000 leden verdeeld over 300 afdelingen.

Daar waar veel verenigingen te kampen hebben met ledenverlies groeit KBO-Brouwhuis gestaag en komen leden allang niet meer alleen uit Brouwhuis, maar ook uit aangrenzende wijken zoals Rijpelberg, Dierdonk en zelfs uit wijken elders uit de stad.

KBO-Brouwhuis is een vereniging op christelijke grondslag waar iedereen die denkt zich er thuis te voelen welkom is.

Naast culturele activiteiten en activiteiten die ertoe doen heeft belangenbehartiging een hoge prioriteit. Zowel individueel als collectief, landelijk en lokaal.

KBO-Brouwhuis is met drie andere KBO-afdelingen binnen de gemeente Helmond verenigd in de “KBO-Kring Helmond”.

Op 1 januari 2020 was het aantal leden van KBO-Brouwhuis 455