De Gezamenlijke seniorenorganisaties werkzaam binnen de gemeente Helmond; KBO, PCOB en PVGE, verenigd in de stichting Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH) hebben enkele jaren geleden een commissie 'kopen met korting' in het leven geroepen om voor haar leden, op vertoon van hun ledenpas, kortingen te verkrijgen bij de aangesloten plaatselijke winkeliers. Actuele lijsten zijn voor de leden beschikbaar bij ons secretariaat of u kunt deze hier downloaden: KortingslijstVBOH 14-11-2023

Daarnaast ledenvoordeel bij Medicura Zorgwinkel