Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH) behartigt de belangen van alle senioren in Helmond. Stichting VBOH mengt zich vasthoudend en overtuigend in de maatschappelijke discussie. Waar seniorenbeleid plaatsvindt, praat en denkt Stichting VBOH mee. Stichting VBOH bestaat uit Helmondse seniorenorganisaties en Helmondse afdelingen van landelijke bonden. Samen zorgen de aangesloten organisaties KBO-Brabant, PCOB,PVGE, NOMB voor één krachtig samenwerkingsverband.

Doelen en taken
Stichting VBOH behartigt de belangen van alle Helmondse senioren op het gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doen we met diensten voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belangenbehartigers. Stichting VBOH adviseert Gemeente Helmond gevraagd en ongevraagd. Leden van de Stichting VBOH hebben zitting in diverse overleg- en adviescommissies.

Organisatie
Stichting VBOH is een open samenwerkingsverband. Iedere Helmondse seniorenorganisatie die het eens is met onze doelstellingen, kan zich bij de Stichting VBOH aansluiten. De aangesloten organisaties bepalen samen waar, wanneer en op welke manier de Stichting VBOH zich inzet. Op die terreinen speelt Stichting VBOH een voortrekkersrol. VBOH is een stichting, met een onafhankelijk voorzitter. Stichting VBOH krijgt subsidie van de gemeente Helmond voor projecten en diensten die ze uitvoert voor alle oudere inwoners van Helmond.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen voor uw belastingpapieren of wilt u gebruik maken van de deskundigheid van een Vrijwillige Ouderen Adviseur of Client Ondersteuner? Klik dan hier voor de website van het VBOH, waar u alle relevante informatie vindt