Piet Meulendijks erelid vanaf mei 2014

Piet Meulendijks is sinds 1999 actief in KBO-Brouwhuis, 15 jaar als bestuurslid in de rol van penningmeester en 2e secretaris. Na zijn aftreden als bestuurslid is Piet tot op heden een zeer gewaardeerde vrijwilliger met een fors takenpakket. Piet is onze ledenadministrateur met alle taken die daarbij horen, daarnaast zorgt Piet voor de digitale verspreiding van de circulaire en fungeert Piet als webmaster van deze website en van Facebook. 

Ook is Piet Koninklijk onderscheiden in 2014. 

Toos Konings-van Herpen erelid vanaf mei 2016

Toos Konings is sinds 1997 actief in KBO-Brouwhuis, 9 jaar als bestuurslid met verschillende verantwoordelijkheden zoals Vrijwillige Ouderenadviseur, spreekuurhouder, opzet PC-DoeMeeCentrum, Ambassadeur Seniorweb, Webmasterdocent bij KBO-Brabant, Coördinator Meer Bewegen voor Ouderen en webmaster. 

  • 1990 tot augustus 2018 coördinator “Meer Bewegen Voor Ouderen”
  • 1997  tot heden (oud) bestuurslid en vrijwilligster KBO-Brouwhuis

Ook is Toos Koninklijk onderscheiden in 2016.