Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. Een regionale enquête onder 15.000 vijfenzestigplussers laat een schrikbarende uitslag zien; bijna de helft van hen blijkt eenzaam te zijn!

Het voorkomen van eenzaamheid is een van de belangrijke doelstellingen van KBO-Brouwhuis. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten kunnen leden elkaar beter leren kennen, hun sociale omgeving onderhouden en meer oog voor elkaar hebben. Dat deze activiteiten daarnaast ook nog gewoon erg gezellig zijn is meegenomen. Op deze pagina een opsomming van de diverse activiteiten die KBO-Brouwhuis organiseert.

De eerste stap om iets te ondernemen is ongetwijfeld de moeilijkste maar hij levert wel iets op: “Je hoort ergens bij en voorkomt eenzaamheid.”

 

Biljarten

Elke dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur wordt er op twee tafels in De Brem gebiljart. U past het beste bij deze groep als u een vaardigheid hebt van ongeveer 1 carambole per beurt. Buiten de eigen consumpties zijn er geen verdere kosten aan deze activiteit verbonden.

 

Koersbal

Koersbal is zeer geschikt voor senioren die naast rustig bewegen ook van een beetje wedstrijdspanning houden. Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op Jeu de boules.

Bij KBO-Brouwhuis kunt u hiervoor elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur in De Loop terecht. U hoeft niet wekelijks aanwezig te zijn, incidenteel deelnemen is ook mogelijk. Buiten de eigen consumpties zijn er geen verdere kosten aan deze activiteit verbonden.

KBO Brouwhuis Koersbal Tussenstand onderl. comp 2023-2024
KBO Brouwhuis Koersbal Eindstand onderl. comp 2022-2023
KBO Brouwhuis Koersbal Tussenstand onderl. comp 2022-2023
KBO Brouwhuis Koersbal Eindstand onderl. comp 2021-2022
KBO Brouwhuis Koersbal Eindstand onderl. comp 2019-2020

Rikken

Elke dinsdagmiddag wordt er in De Loop op enkele tafels gerikt. Men begint om 13.00 uur en men kaart meestal tot 16.30 uur. Buiten de eigen consumpties zijn er geen verdere kosten aan deze activiteit verbonden.

Leesgroep

Deze leden komen regelmatig bij elkaar om een boek te bespreken dat men allemaal gelezen heeft. Buiten de eigen consumpties zijn er geen verdere kosten aan deze activiteit verbonden.

 

Rummikub en Skip-bo

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 speelt men rummikub of Skip-bo in De Loop. Gezelligheid staat hier centraal. Buiten de eigen consumpties zijn er geen verdere kosten aan deze activiteit verbonden.

 

Deelnemen

Voor nadere informatie over of aanmelden voor een van de genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met het secretariaat. Ook voorstellen voor nieuwe activiteiten kunt u naar haar sturen. Natuulijk kunt u ook gewoon binnenlopen (m.u.v. de leesgroep) en zelf eens beoordelen of het iets voor u is.