“Bewegen” voor Ouderen is één van de vele activiteiten van KBO-Brouwhuis. Bewegen moet, maar zonder stok achter de deur komt u er niet toe.

Wandelen, sporten, fietsen of dansen, u zou wel willen maar u begint er om allerlei redenen niet aan.

De eerste stap om iets te ondernemen is ongetwijfeld de moeilijkste, maar hij levert wel iets op: “Je hoort ergens bij en blijft daarbij nog fit ook”.

KBO-Brouwhuis biedt leden wekelijks de mogelijkheid om te bewegen onder deskundige begeleiding.

Voor nadere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Fietsen vanaf begin april 2024                                                           
In de zomerperiode tot eind oktober is er wekelijks op de maandagmiddag fietsen.
Bij de eerste samenkomst ontvangt iedereen het bekende gele hesje dat door de deelnemer gedragen dient te worden om beter in het verkeer herkend te worden als groep. Het overige verkeer staat toleranter tegenover de groep en vergroot daardoor de veiligheid.
Samenkomst vanaf 13.00 uur bij station Brouwhuis, Deltaweg, vertrek om 13.15 uur.
Deelname is gratis, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
We fietsen ongeveer 30 tot 40 km met een tempo van 13 tot 17 km per uur, afhankelijk van de tijd in het seizoen en het weer. Dit tempo is ook voor de niet e-biker goed bij te houden en er wordt gepauzeerd zo rond de 10 à 12 km op een terras of in de natuur.
Rond 16.15/16.30 uur zijn we weer thuis.
Voor deelname en vragen kunt u contact opnemen met de heer Richard van Laarschot, tel. 06-37172416.

Wandelen

Wekelijkse wandeling van een uur in een aangepast tempo. Vertrek vanaf gemeenschapshuis De Loop elke maandag om 13.30 uur. Vervalt alleen bij heel slecht weer en op feestdagen zoals bijvoorbeeld 2e Paasdag. Men is niet bang voor een buitje. Er zijn geen kosten aan verbonden en ook introducés zijn welkom. Voor informatie kunt u terecht bij Cees Senders, Trambaan 10, tel. 0492 513335.

 

Internationaal dansen

Al heel wat jaren wordt er elke dinsdagochtend* met veel plezier en enthousiasme gedanst in De Brem.
De deelnemers kunnen zelf natuurlijk het beste zeggen wat ze ervan vinden. Op de vraag:
Waarom kom je iedere week dansen?” kwamen de volgende antwoorden:

  • “Het is geweldig: ik heb het mijn hele leven gedaan”.
  • “Ik doe het graag en de muziek vind ik zo mooi”.
  • “Het is lekker bewegen en je hebt een goed sociaal contact”.
  • “Alles komt in beweging, ook je hersenen, en …. je wordt er zo vrolijk van”.
  • “De keuze tussen sport en dans? Dan is die keuze snel gemaakt”.

U ziet, er zijn heel diverse redenen om van deze vorm van bewegen te genieten.
En wie weet heeft u wel een andere reden om eens kennis te komen maken met ons en het dansen.
Kom gerust een keertje meedoen op dinsdag-ochtend* van 10.30 tot 11.45 uur. In De Brem.

 

 

MBvO staat voor:
Meer Bewegen voor Ouderen.

Is één van de activiteiten van KBO-Brouwhuis.
Bewegen moet, maar zonder stok achter de deur komt u er niet toe.
Misschien ziet u de noodzaak van bewegen wel in, maar komt het er niet van om actie te ondernemen.
De eerste stap is meestal het moeilijkst, maar levert wel iets op. Je blijft fit en je ontmoet leeftijdgenoten.

KBO-Brouwhuis biedt leden de mogelijkheid om te bewegen onder deskundige begeleiding.
Dit in de gymzaal van Gemeenschapshuis De Loop a/d Peeleik Brouwhuis op woensdag van 10.30 – 11.30 uur.
Zowel dames als heren zijn welkom.

Na elke les wordt (voor eigen rekening) gezamenlijk koffie/thee gedronken.
Een proefles bijwonen is mogelijk. Hiervoor wel een afspraak maken.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met onze secretaris mevrouw Nellie van Paassen-Verstappen 0492-547749, email: info@kbo-brouwhuis.nl