Inloop dag nieuwe leden en Valpreventie
Op woensdagmiddag 27 september, in gemeenschapshuis De Loop a/d Peeleik, vanaf 13.00 uur zetten wij de deuren open voor personen die de behoefte hebben om andere mensen te leren kennen. Samen met anderen mee te doen aan de gezellige, informatieve bijeenkomsten en activiteiten.
Schroom niet om binnen te lopen en kennis te maken met KBO-Brouwhuis en dan kunt u ook meteen deelnemen aan het tweede gedeelte.
Als tweede gedeelte van deze middag om 14.00 uur wordt een lezing gegeven over valpreventie.
Dit is een onderwerp wat ons allen aangaat, zeker als je een dagje ouder wordt en de mobiliteit afneemt.
Ongelukjes in en om huis komen voor bij alle leeftijdsgroepen.
Bij ouderen wordt de kans echter groter dat zij letsel oplopen wanneer zij vallen. Dit heeft onder andere te maken met lichamelijke veranderingen.
Het is dus belangrijk om ongelukjes en valpartijen zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorkomen van vallen zit in simpele, kleine dingen die we allemaal kunnen opvolgen als we er maar aandacht aan besteden.
De heer Maurice van Gelder (KBO-Brabant) hebben wij hiervoor uitgenodigd en zal u hierover goed adviseren.
Iedereen is hier van harte welkom. OOK U.