KBO-Brouwhuis organiseert veel activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, cultuur, zingeving en educatie. Daarnaast behartigt KBO-Brouwhuis samen met de andere KBO-Afdelingen in Helmond uw belangen op lokaal niveau richting gemeente en overige instanties en werkt hierbij nauw samen met het VBOH. Als lid van KBO-Brouwhuis-Rijpelberg-Dierdonk en elders in de stad bent u tevens lid van KBO-Brabant

Voordelen voor leden via KBO-Brabant

  • Belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, in het bijzonder op het gebied van inkomen, pensioen, wonen, mobiliteit, zorg, welzijnCollectiviteitskorting, bijvoorbeeld op (zorg)verzekeringen en energie
  • Hulp van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinghulpen, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, woonadviseurs, vrijwilligers Ons Gesprek, juridische helpdesk, Wlz-team
  • Korting op artikelen via de webshop Onsledenvoordeel.
  • Toegang tot de KBO-datingsite Groet & Ontmoet
  • Een Ledenvoordeelpas, waarmee het lid korting krijgt bij lokale bedrijven en bij activiteiten die KBO-Brabant organiseert
  • Deelname aan activiteiten van KBO-Brabant, zoals bijeenkomsten van de werkgroep Identiteit & Zingeving, Jaarcongres, Senioren Expo
  • Korting op de medische keuring van het rijbewijs
  • Elf keer per jaar het ledenmagazine Ons en Elf keer per jaar ONS Mailmagazine
  • Toegang tot relevante informatie via de website en nieuwsbrief Ons Actueel
  • Telefonische vraagbaak voor vragen op het gebied van juridische of maatschappelijke aangelegenheden of inkomen
  • Telefonische spreekuren mondzorg en notarissen
  • Toegang tot relevante informatie via de website www.kbo-brabant.nl 

Contributie
De contributie voor het gecombineerde lidmaatschap van de KBO-Brouwhuis en KBO-Brabant bedraagt voor 2024 € 22,- per persoon per jaar.

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap, mail dan uw vraag naar info@kbo-brouwhuis.nl of bel met het secretariaat: (0492) 547749. Wilt u zich aanmelden, vul dan onderstaand formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ja, ik wil graag lid worden van de KBO-Brouwhuis, neem a.u.b. contact met mij op.

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden bij KBO-Brouwhuis
  Graag aankruisen wat van toepassing is.
 • Graag ook uw meisjesnaam vermelden indien van toepassing
 • Graag hier uw geboortedatum invullen