Attentie

Vanwege de strengere Corona maatregelen heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien de geplande kerstviering op 15 december 2021 te annuleren. De leden en gastleden die zich hiervoor hadden aangemeld, worden geïnformeerd.

De jaarlijkse kerstviering wordt dit jaar gehouden op woensdag 15 december in zaal Vissers, Peeleik 2 in Brouwhuis.
In deze zaal is plaats voor ongeveer 100 personen. Bij meer aanmeldingen worden zij op een wachtlijst geplaatst. “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dus wees er snel bij.
Het programma ziet er als volgt uit:
Na de opening de kerstgedachte met een speciaal thema.
Hierna is het tijd voor een kopje koffie of thee met een lekkere snee krentenbrood.
Gevolgd door het optreden van Marie-Christien, zij zal u vermaken met haar geweldige repertoire.
Onderbroken door een pauze waarin loten worden verkocht.
Na afsluiting van haar tweede optreden volgt de trekking van de loterij.
De middag wordt vervolgd met een heerlijk kerstdiner in de mooie, sfeervolle en vertrouwde zaal.
Voor deelname aan deze kerstviering is de bijdrage € 20.00 per persoon.
Als u geen gebruik maakt van het diner dan is de bijdrage € 7.50.
Bij binnenkomst ontvangt u twee consumptiebonnen.
Introducés zijn welkom, voor hen is de bijdrage € 30.00, zonder diner € 15.00; maar ook hier geldt: de eigen leden hebben voorrang.
De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur. Gelieve niet eerder te komen dan 13.30 uur.
Aanmelden kan tot en met 11 december bij het secretariaat.