23 april 2024

Meedoen voor uw pensioen

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaan de pensioenen van een vaste naar een variabele uitkering. Zonder dat daarover inspraak mogelijk is.
Met een burgerinitiatief willen de voorzitters van de vier in Senioren Netwerk Nederland samenwerkende KBO’s bereiken dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht geven over de aanpassing van hun pensioen.
Wilt u ook meebeslissen over uw eigen pensioen?
Ga dan naar www.onsmagazine.nl/burgerinitiatief en doe mee

Bron: Website KBO-Brabant