Steun uw eigen KBO-Afdeling via de SupportActie

Sinds begin 2011 neemt KBO-Brabant deel aan de SupportActie. Het is de bedoeling de opbrengsten van deze doorlopende goededoelenloterij zoveel mogelijk ten goede te laten komen van de KBO-Afdelingen in Brabant.

Zogenaamde supporters kunnen de KBO-Afdeling van hun keuze steunen door een machtiging te verlenen tot deelname aan deze loterij met vier trekkingen per jaar. Met uw machtiging schrijft de SupportActie per kwartaaltrekking en per lotnummer een bedrag van € 5,50 van uw rekening af. Van de opbrengst van elke trekking gaat 80 procent naar de door u gekozen Afdeling. Supporters kunnen gevonden worden onder de eigen leden van een KBO-Afdeling, maar natuurlijk ook onder sympathisanten in de lokale gemeenschap. Zie flyer SupportActie

Januari 2023.
De folders zoals afgebeeld en eerder zijn uitgegeven, zijn niet meer actueel.
SupportActie heeft de actie gewijzigd. In de folder staat dat leden per kwartaal betalen, dit is gewijzigd in per maand.
Ook de prijzen die in de folder genoemd worden, zijn niet meer actueel.
KBO-Brabant is zich aan het beraden over hoe hier verder mee om te gaan.
Hopelijk volgt binnenkort nadere informatie.

Piet Meulendijks, webmaster KBO-Brouwhuis