Kerstviering op 16 en 17 december. Helaas geannuleerd. Na de persconferentie van 17 november j.l. heeft het bestuur dit besluit noodgedwongen moeten nemen. Er is tot half december geen zekerheid over eventuele versoepeling van de regels. 
In de tuincentra zijn de kerstafdelingen ingericht. De kerstartikelen zijn volop te koop. Dit geeft wel gezelligheid nu de donkere dagen naderen.
Ondanks de corona is het toch gelukt om de voorbereidingen te treffen voor onze kerstviering. Deze wordt gehouden op woensdag 16 december in zaal Vissers voor max 30 personen. Daarom hebben we een tweede middag ingepland en wel op donderdag 17 december. De volgorde van inschrijven bepaalt de deelname.
We kunnen, met in acht neming van de corona regels, gaan genieten van een muzikaal optreden van Gerard van Kol en daarna ook van een heerlijk etentje.
Voor deelname aan deze kerstviering is een bijdrage van slechts € 17,50 per persoon.
Als u geen gebruik maakt van het diner dan bedraagt de bijdrage € 6,00.
Bij binnenkomst ontvangt u twee consumptiebonnen.
Introducés kunnen ook deelnemen. Zij betalen incl. diner € 28.00. Zonder diner € 12.00.
(Eigen leden hebben wel voorrang)
Aanmelden is mogelijk tot 28 november via mail info@kbo-brouwhuis.nl of bij Nellie van Paassen tel. 06 5195 2856.
Het bedrag kunt u overmaken op NL57 RABO 0154505382.
Contant betalen is ook mogelijk. Het bedrag in een envelop met vermelding van aantal, naam en adres in te leveren bij het secretariaat, Bruhezerweg 23.