12 november 2023

KBO-Brouwhuis bestaat 60 jaar

KBO-Brouwhuis viert 60-jarig bestaan in 2023
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Brouwhuis viert op zaterdag 16 december a.s. in Gemeenschapshuis De Loop haar 60-jarig bestaan.
In 1963 richtte de toenmalige pastoor J. Geboers de “Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden” op in Brouwhuis. Men sloot zich aan bij de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, het huidige KBO-Brabant.
Brouwhuis was indertijd als parochie verspreid over de gemeenten Bakel, Deurne, Helmond en Someren en werd na de annexatie in 1968 een stadsdeel van Helmond. Mede door de stadsuitbreidingen werd het “werkgebied” van KBO-Brouwhuis fors vergroot en bestrijkt nu naast Brouwhuis ook Rijpelberg en Dierdonk.
Het aantal leden groeit nog steeds en heeft de mijlpaal van ruim 400 leden overschreden.
KBO-Brouwhuis is met drie andere KBO-afdelingen binnen de gemeente Helmond verenigd in de “KBO-Kring Helmond”.
Al het hele jaar viert KBO-Brouwhuis seniorenvereniging het 60-jarig bestaan met speciale activiteiten die in het teken staan van het jubileumjaar.
Op zaterdag 16 december vieren wij officieel het jubileum in gemeenschapshuis De Loop in Brouwhuis.
Van 12.00 uur tot 13.30 uur wordt een receptie gehouden voor de genodigden.
Vanaf 14.00 uur start het programma speciaal voor de leden.
Het programma van deze middag start met toespraken van enkele genodigden, waaronder de burgemeester mevrouw Elly Blanksma en voorzitter KBO-Brabant Leo Bisschops.
Als amusement zal Hans d’n Brabander de middag opvullen.
Na een korte pauze wordt de feestdag besloten met een gezamenlijk buffet.

***
Beste leden,
Door de overweldigende aanmeldingen voor de jubileummiddag op 16 december hebben wij het maximale aantal personen dat wij kunnen plaatsen in De Loop bereikt. Vol is VOL. Aanmelden is niet meer mogelijk.