18 mei 2022

Congres KBO-Brabant, 2 juli 2022

Congres 2022 KBO-Brabant: Bouwstenen voor de toekomst

Op zaterdag 2 juli in het Provinciehuis, start 10.00 uur

Thema
Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag, in combinatie met een voorzien tekort aan zowel zorgverleners als mantelzorgers, staan we voor een complexe maatschappelijke uitdaging. Want hoewel de vraag zal gaan verdubbelen, zal de verpleeghuiscapaciteit niet groter worden, de thuiszorgcapaciteit overigens ook niet.

Oplossingen moeten uit andere richtingen komen. Langer thuis wonen met technologische hulpmiddelen, sociale netwerken, ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers, gemeenschappelijk wonen, intensievere zorg thuis. Een heel spectrum dus, van enerzijds
geen hulp nodig tot anderzijds intensieve professionele hulp nodig, met alles er tussenin en ultiem uitmondend in opname in een verpleeghuis.

Welke partijen spelen daarin een rol? En wat kunnen zij samen bijdragen aan oplossingen?

Het thema zal vooral gericht zijn op zorg thuis, in een passende woning en woonomgeving, ook figuurlijk in de zin van sociale netwerken. Passend wonen is een deel van de oplossing. Vanuit de overheid wordt daarvoor de nadruk gelegd op een gemeentelijke woonzorgvisie met een heldere uitvoeringsagenda en prestatieafspraken tussen overheid, zorgorganisatie, woningaanbieders en seniorenverenigingen. En dat is precies de ‘vierhoek’ die wij op het congres aan het woord willen laten.

Programma
Klik hier voor het programma. We beginnen om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur bent u welkom.

Aanmelden en toegangsbewijs
Hieronder kunt u zich aanmelden voor het congres in de ochtend en de publieksmarkt in de middag. Graag per persoon aanmelden, anders kunnen wij niet bijhouden hoeveel mensen er komen. Er kunnen namelijk maximaal 350 mensen in de zaal.

U krijgt een bevestiging in de mailbox. Print deze uit, het is uw toegangsbewijs!

Alleen de publieksmarkt in de middag bezoeken?
Wilt u alleen in de middag komen, vul dan een ander formulier in: klik hier.

Bron: KBO-Brabant