5 april 2022

Vitaliteitsdag 20 april 2022

Onderstaand is niet doorgegaan.
Begin juli 2019 had Helmond de primeur in Brabant voor de Vitaliteitsdag, georganiseerd door de seniorenverenigingen in het VBOH, KBO Kring Helmond, PVGE Helmond, PCOB en NOMB.
Het plan was dit elk jaar ten behoeve van de senioren te doen, maar Corona gooide roet in het eten.
Maar nu kan het weer!
Gezondheid en ziekte horen bij het leven. We weten steeds beter dat we daar ook zelf iets aan kunnen bijdragen. Gezondheid is niet alleen ‘niet ziek zijn’ maar heeft ook te maken met het vermogen van mensen zich aan te passen aan fysieke en sociale uitdagingen van het leven.
Dat wil niet zeggen dat gezonder leven moeilijk is of zwaar moet zijn! Nee, werken aan gezondheid kan in kleine stapjes en moet vooral leuk zijn.
Daarom organiseren KBO Kring Helmond en de seniorenverenigingen PVGE en PCOB binnen VBOH-verband opnieuw in Helmond zogenoemde vitaliteitsmetingen. Een concept dat door KBO-Brabant met vele vrijwilligers en studenten met succes is uitgewerkt.
Senioren krijgen daar in duo’s, met een aantal metingen, zelf inzicht in aspecten van hun leven en fysieke gesteldheid.
De metingen staan centraal, maar verder wordt het vooral een leuke dag. U krijgt een kopje koffie, gezellig gezelschap, maakt kennis met vrijwilligers en er zijn meerdere jongeren betrokken bij het project.
De vitaliteitsmetingen en gesprekken zijn gebaseerd op kennis uit de Blauwe zones. Deze ‘gezonde gebieden’ verspreid over de hele wereld, kenmerken zich door:
− Natuurlijke beweging (werken in de tuin, lopen naar de supermarkt)
− Een doel hebben ‘om je bed voor uit te komen’
− Dagelijks rust- of ontstress-moment
− Niet te veel eten, veel bonen en peulvruchten eten, soms een glas wijn drinken
− Ruimte en tijd voor geloof, geliefden en mensen in de omgeving
− Iedereen ‘hoort ergens thuis’.
De eerste Helmondse vitaliteitsdag vindt plaats op 20 april 2022 in de Geseldonk. Als het lukt organiseren wij in 2022 meerdere dagen op andere plekken in Helmond.
De opening is om 10.00 uur door wethouder Harrie van Dijk.
Om 10.15 uur start dan het eerste duo.
U gaat dus in tweetallen het circuit met de stations doorlopen. Dat kan samen met uw partner (bijv.)
Als u zich alleen aanmeldt, wordt u ingedeeld met een mede deelnemer door de organisatie.
Geef het dagdeel van uw voorkeur op, ’s morgens of ’s middags.
U dient zich uiterlijk 12 april 2022 op te geven. Op of rond 18 april 2022 krijgt u dan telefonisch uw starttijd op. Op dat moment moet u uiteraard aanwezig zijn.
De aanmeldingsprocedure is als volgt:
Meldt u bij de secretaris van VBOH Helmond, de heer Piet Maas.
Dat kan op drie manieren., telefonisch, per email of schriftelijk door middel van onderstaand formulier.
Geef uw na(a)m(en) én uw telefoonnummer én als u het hebt, uw emailadres op.
• Het telefoonnummer is 06-22374593. Neemt Piet niet op of is hij even niet bereikbaar, spreek dan zijn voicemail in met de hierboven genoemde gegevens.
• Het emailadres is info@vboh.nl
• Schriftelijk, sturen naar: Secretariaat VBOH, Pastoor Elsenstraat 46, 5706 VP Helmond.
Mocht u vanwege een fysieke onmogelijkheid zelf niet in staat zijn om met eigen vervoer te komen, zorgen wij voor vervoer naar en van de Geseldonk. Gelieve dat aan te geven bij aanmelding.
Het formulier als u zich schriftelijk aanmeldt. U kunt het ook in de email plakken.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam 1. …………………………………………………………………………………………..
Naam 2 …………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………
Emailadres: …………………………………………………………………………………….