19 maart 2022

Algemene ledenvergadering

De vergadering is op woensdag 13 april in Zaal Vissers aan de Peeleik 2, 5704 AR Helmond-Brouwhuis. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen 6 oktober 2021*
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Beleid 2021 en Begroting 2022
 7. Vaststelling Contributie 2023
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Decharge
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Pauze met optreden Ryan
 12. Verkiezing bestuursleden**
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Tijdens de pauze en aansluitend aan de vergadering : Ontspanning-Gezelligheid

Voor het entertainment van deze middag is zangeres Ryan uitgenodigd. Zij heeft een zeer uitgebreid repertoire en weet u als geen ander te raken met haar mooie stem.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

U kunt voor deze vergadering aanmelden bij het secretariaat, Nellie van Paassen, tel 06 5195 2856 of door een e-mail te sturen naar: info@kbo-brouwhuis.nl

Meer informatie in de Circulaire van april.