17 oktober 2021

Van alles Wa rommelmarkt

KBO-Brouwhuis organiseert wederom een rommelmarkt, met in achtneming van de nodige corona maatregelen, op 7 november in Gemeenschapshuis De Loop a/d Peeleik te Brouwhuis van 10.00 tot 14.30 uur.

De toegangsprijs is slechts € 1,00 per persoon.

Als u privé spulletjes wilt verkopen dan kunt u een of meerdere tafels huren voor € 5,00 per tafel.

Voor een kledingrek langs uw tafel betaalt u € 2,00. Kledingrek zelf meebrengen.

Aanmelding bij Cees Senders tel: 0492-513335 e-mail c.senders@bbhmail.nl

De opbrengst van de tafelhuur en de entree komt geheel ten goede aan KBO-Brouwhuis.