23 september 2021

Luistervilla

GRATIS INTRODUCTIE-BIJEENKOMST LUISTERCURSUS KLASSIEKE MUZIEK VOOR HELMONDSE KBO-LEDEN.

Artikel geactualiseerd 14-10-2021; aanpassing locatie.

U houdt van kunst en cultuur? Bent op zoek naar inspiratie, verdieping?                De luistercursussen klassieke muziek van “Luistervilla” vertonen al jaren een groeiende belangstelling.

Wilt u weten hoe het er aan toe gaat in zo’n les: kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de speciaal voor Helmondse KBO-leden georganiseerde introductie-bijeenkomst! Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk.

In een luistercursus betreedt u in een ontspannen sfeer de rijke wereld van de klassieke muziek en leert u bewuster te luisteren. U hoeft er geen muzikale achtergrond voor te hebben of noten te kunnen lezen. Er is slechts één vereiste: laat u verwonderen. Uw oren zullen opengaan.

Onlangs maakten een tiental leden van KBO-St. Lucia de introductiebijeenkomst van Luistervilla mee in Roermond. Zij werden zo enthousiast dat contact is opgenomen met de cursusleider Maurice Wiche .

Deze is bereid om nu met name voor leden van KBO-Kring Helmond een gratis introductie-bijeenkomst te houden welke (bij voldoende belangstelling (minimaal 20 personen) gevolgd wordt door een 8- delige cursus. Met de kring Helmond is overleg gaande over eventuele financiële ondersteuning.

Datum van de introductie-bijenkomst: 9 november van  16.00-18.00 uur

Locatie: Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29, 5706 KG Helmond 

Entree gratis.

Aanmelden kan tot zaterdag 6 november via: email: h.vanknegsel@chello.nl of door een briefje in de brievenbus te doen op Hoofdstraat 70, Mierlo-Hout. Graag uw telefoonnummer, KBO lidmaatschapsnummer en emailadres vermelden.

NB. Als u na de introductiecursus de Luistercursus in Helmond wilt volgen noteert u dan alvast de cursusdata ; telkens op een dinsdag te weten 7-12, 11-1, 8-2, 8-3, 5-4, 10-5, 7-6, 5-7 en telkens van 16.00-18.00 uur. Leden krijgen 10% korting op de cursusprijs.

Meer info: kijk op www.luistervilla.nl