6 mei 2021

Uw hulp gevraagd

Voor het hoger beroep in de pensioenzaak vraagt KBO-Brabant vijf minuten van úw tijd!

In de Ons van mei deden wij een oproep  aan u als lid om op onze website aan te geven van welk pensioenfonds u uw pensioenuitkering ontvangt of gaat ontvangen. Dit in het kader van de Bodemprocedure die wij samen met Stichting PensioenBehoud hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Wij gaan in Hoger Beroep.

Uw hulp gevraagd
In de voorbereiding op dit hoger beroep vragen wij uw hulp. In de eerste zitting betoogde de tegenpartij, de Nederlandse Staat, dat de rechter ons onontvankelijk zou moeten verklaren wegens onvoldoende belang. Gelukkig is de rechtbank daar niet in meegegaan, maar zekerheidshalve willen we glashard aantonen dat onze achterban – u dus – wel degelijk een belang heeft in deze procedure en dat KBO-Brabant hierin als uw belangenbehartiger optreedt.

Graag verzoeken wij u om op een formulier op onze website aan te geven van welk pensioenfonds u uw pensioenuitkering ontvangt. Dat kunnen ook meerdere pensioenfondsen zijn. Uiteraard zijn hier voor u als lid van KBO-Brabant geen overige verplichtingen of kosten verbonden. We vragen slechts vijf minuten van uw tijd. Let wel: u mag dit formulier ook invullen als u nog geen pensioenuitkering ontvangt.

Wat doen wij met uw gegevens?
De ingezamelde gegevens gebruiken wij om aan te tonen dat onze achterban aangesloten is bij een pensioenfonds en dus wel degelijk een belang heeft. KBO-Brabant vertegenwoordigt uw belang in de bodemprocedure. Uw gegevens worden alléén gebruikt voor deze bodemprocedure, ze worden niet verstrekt aan derden en na afloop van de procedure zullen ze worden vernietigd.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Klik hier naar de pagina met het formulier.