12 januari 2021

KBO-Brabant Helpdesk

KBO-Leden kunnen met vragen over bijvoorbeeld verzekeringen, rijbewijzen (CBR), financiën, belasting, etc. bij de juridische helpdesk terecht.
Op het vlak van de Wmo is de KBO-Brabant helpdesk zelfs als expertisecentrum te kwalificeren. De helpdesk past volledig in de visie van KBO-Brabant als belangenbehartiger van senioren en is dan ook een van de pijlers onder het bestaansrecht van onze vereniging.
Ook heeft de helpdesk gaandeweg een breder karakter gekregen dan alleen juridisch advies.
Missie van de helpdesk: ‘Mensen de weg wijzen’.
In onze complexe, in toenemende mate digitale, maatschappij bieden we ouderen die moeilijk de weg kunnen vinden eerste hulp, feitelijk in elke situatie.
Wij zijn een vraagbaak die antwoorden geeft, kan begeleiden en waar nodig doorverwijst naar de juiste professional (advocaat, notaris, accountant, zorgverlener, etc.).
En op specifieke gebieden (Wmo) bieden we zelfs volledige juridische ondersteuning tot en met procederen.
Doel is om de toegankelijkheid van de helpdesk nog meer te vergroten door de drempel om advies in te winnen nog meer te verlagen.
Voor vragen of informatie: beleidsmedewerker Frank van Rooy, fvanrooy@kbo-brabant.nl

Uit: Mededelingen KBO-Brabant