22 november 2020

Bodemprocedure Pensioenwet

Eerste zitting bodemprocedure Pensioenwet op 27 november
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II.
Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag.
Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op de website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
Uit: KBO-Brabant Ons Actueel november 2020, week 47

Uitspraak: 12 februari 2021, schriftelijk.