8 juli 2020

KBO-Brabant tegen pensioenakkoord

Op 4 juli 2020 heeft het Ledenparlement van de FNV in meerderheid ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarmee heeft minister Koolmees de laatste hobbel genomen op de weg naar een pensioenstelselherziening. Op steun van KBO-Brabant hoeft de minister niet te rekenen nu gepensioneerden opnieuw kind van de rekening worden: geen inhaalindexatie over de afgelopen twaalf jaar waardoor de meeste gepensioneerden al ruim 20% koopkracht van hun aanvullend pensioen missen; geen perspectief op indexatie omdat het nieuwe pensioencontract pas in 2026 ingaat en tot dan de extreem lage rekenrente wordt gehanteerd; nog steeds kans op pensioenkortingen de komende jaren, ook in 2021 voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 90% (de meeste grote fondsen dus). KBO-Brabant beraadt zich met partner-verenigingen op mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zijn we in afwachting van een eerste rechtszitting voor de ingezette bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat.

Bron: KBO-Brabant nieuwsbericht