2 juli 2020

Hervatting ANWB AutoMaatje

Afgelopen periode heeft ANWB AutoMaatje stil gelegen in verband met het coronavirus. We kunnen nu berichten dat vanaf maandag 6 juli weer gebruik gemaakt kan worden van de vervoersservice.

Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje zult u een mondkapje moeten dragen.

De chauffeur zal voorafgaand aan elke rit een gezondheidscheck met u doorlopen. De chauffeur zal de volgende vragen aan u stellen:

  1. Heeft u of iemand in uw huishouden de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
  2. Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoordt, dan kan de rit starten. De rit kunt u twee werkdagen van tevoren aanvragen. Telefoon: 0492 751 735

Uit: bericht LEVgroep 2 juli 2020