17 juni 2020

Hervatting biljarten

Na een lange Corona periode, lijkt, mede door het strikt opvolgen van de RIVM- en Overheidsrichtlijnen, de lucht weer wat op te klaren.

Wijkhuis De Brem gaat weer voorzichtig open.

Het is daarom mogelijk om de activiteit biljarten vanaf 23 juni 2020 te hervatten, dit volgens coronaprotocol en voorschriften.

We willen nog benadrukken dat alles wat men onderneemt voor eigen verantwoordelijkheid van de leden is.

Na het overlijden van de biljart coördinator de heer Huub van de Kerkhof is Nico Kaspers bereid de taak van coördinator op zich te nemen.